Zomerreces begint, tijd voor een terugblik!

CDA Utrecht is trots op wat zij als oppositiepartij heeft kunnen bereiken in het afgelopen raadsjaar en presenteert hieronder een aantal successen. Ook na het reces gaan wij ons inzetten voor een veilige, schone en verbindende stad!

€19 miljoen voor verdiepte kruispunten NRU

De gemeenteraad heeft, op voorstel van CDA en PvdA, besloten om €19 miljoen beschikbaar te stellen voor de verdiepte aanleg van de kruispunten van de Noordelijke Ring Utrecht. Hiermee komt de raad tegemoet aan wensen van bewoners en wordt de leefbaarheid van de wijk verbeterd. Het amendement werd, na een lange discussie, unaniem aangenomen.

Aanpak ophaalproblemen grofvuil

De gemeente gaat het systeem van de grofvuilophaaldienst aanpassen. Vrachtwagens gaan vaker naar andere wijken rijden als ze tijd over hebben. Fractievoorzitter Sander van Waveren vroeg om actie tijdens het Vragenuurtje in juni. Er gaat nog veel mis in de afvalophaaldienst, maar het CDA is blij dat het grofvuil aangepakt wordt.

Hardere aanpak huisjesmelkers

Na vragen van het CDA in november is een studentenpand aan de Gloriantdreef weer brandveilig en leefbaar gemaakt en kunnen de studenten weer prettig wonen in de wijk.

Meer handhaving in de stad

CDA is te spreken over de € 600.000,- die het college gaat inzetten voor veiligheid in de stad. Dit voorstel van het CDA is tijdens de Programmabegroting aangenomen door de raad en wordt ingezet op handhaving in de stad. Zo blijft Utrecht schoon, heel en veilig. Het geld wordt verdeeld over de onderdelen ‘veiligheid’ (meer surveilleren) en ‘schoon en heel’ (vervuiling aanpakken).

Meer middeldure huurwoningen

Het college komt met een voorstel om de vastgoedontwikkelaars te houden aan de afspraken over de hoogte van de huurprijs en het aantal te bouwen middeldure huurwoningen. Hierin komt het college de eis uit de CDA tegenbegroting tegemoet die fractievoorzitter Sander van Waveren in november indiende bij het slotdebat. Bij diverse vastgoedprojecten (zoals de Neudeflat en Zijdebaalen) werden er minder middeldure huurwoningen gebouwd dan afgesproken. Ook gebeurt het vaak dat de huurprijzen na een jaar verhoogd worden, waardoor ze niet in de middeldure huur vallen (710-900 euro per maand).

Meer budget huishoudelijke hulp

Utrecht krijgt meer maatwerk bij huishoudelijke hulp. Het CDA pleitte sinds het ingaan van de Wmo 2015 voor een verbetering van huishoudelijke hulp. In de nieuwe regels werd zwaar gekort op het aantal uren hulp dat kwetsbare mensen kregen. Eind december stemde de gemeenteraad in met het Rekenkamerrapport dat voor meer maatwerk en meer budget pleitte.

 

Reacties gesloten.