Wijkgroepen

De leefomgeving in een buurt of wijk vormt vaak de bron van politieke en maatschappelijke vragen en discussies. Het CDA vindt daarom nauw contact met de wijkbewoners en andere betrokkenen van wezenlijk belang. Om het directe contact met buurtbewoners en wijkorganisaties te versterken, is in 2012 besloten wijkgroepen op te richten.

Een wijkgroep bestaat uit een bestuurs- en een fractielid en leden van het CDA uit de betreffende wijk. Ook mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen in hun wijk en willen onderzoeken of de CDA-wijkgroep wat voor hen is, zijn uiteraard van harte welkom!

Het aantal wijkgroepen komt overeen met de gemeentelijke indeling van 10 wijken. Momenteel zijn de wijkgroepen 1 t/m 7 actief . Het is de bedoeling om in 2015/2016 met de laatste 3 wijkgroepen te starten.

Overzicht van de wijken en voorzitters

Vleuten/De Meern Rita Dijkstra: rdijkstrausv@hotmail.com
Leidsche Rijn Rita Dijkstra: rdijkstrausv@hotmail.com
Noord-Oost Ruben van Geldorp: ruben@homestroom.nl
Oost Rita Dijkstra: rdijkstrausv@hotmail.com
Zuid Larissa Exalto: larissaexalto@gmail.com
Binnenstad Joke Kuijf: kuijf003@planet.nl
Overvecht Rita Dijkstra: rdijkstrausv@hotmail.com
West, Noordwest & Zuidwest In oprichting . . .

Hoe werkt het?

Als een wijkgroep wordt opgericht, ontvangen alle leden in die wijk een uitnodiging om mee te doen. De deelnemende leden komen ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar.
De bezetting bestaat gemiddeld uit ongeveer 6 à 8 leden, waarbij we graag zouden uitbreiden naar ongeveer 10 leden.
De plek waar we bijeenkomen verschilt en wordt onderling geregeld.

In de bijeenkomsten is aandacht voor:

  • Vragen en vraagstukken die in de buurt/wijk leven. De uitwisseling hierover in aanwezigheid van bestuur en fractie kan leiden tot een snelle oplossing of het inbrengen van het vraagstuk in de raad. Denk bijvoorbeeld aan het opsplitsen van woningen, waardoor de druk in de buurt van parkeren tot geluidsoverlast toeneemt.
  • Het leveren van een bijdrage aan de permanente campagne. Die campagne begint in september met de jaarmarkten in de wijken, daarna het flyeren op stations en in december het bezoeken van verzorgingscentra/verpleeghuizen. Gevolgd door overleg met winkeliersverenigingen en het bezoeken van andere instellingen in de wijk zoals kerken e.d.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie zin hebben om eens een bijeenkomst bij te wonen, schroom dan niet om contact op te nemen met de persoon die vermeld staat achter de betreffende wijkgroep. U mag ons natuurlijk altijd verrassen met uw komst op een bijeenkomst van uw wijk.