Utrechtse CDA’ers trots op regeerakkoord

Het regeerakkoord dat gisteren gepresenteerd werd is goed voor Utrecht. Dat constateren Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot en de lokale fractievoorzitter Sander van Waveren. Investeringen in veiligheid en zorg zijn belangrijk voor de stad en de bevestiging dat de plannen voor de A27 en de NRU doorgaan zorgt voor zekerheid. Daarnaast staan er in het akkoord ook zaken waar Bruins Slot zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt.

Verschil maken
Hanke Bruins Slot is enthousiast over de concrete afspraken die in het akkoord worden gemaakt en ook voor de positieve effecten voor Utrecht daarin.

“Een regeerakkoord is natuurlijk pas compleet als de mooiste stad in het land ook een plek erin heeft gekregen. Gelukkig is er echt aandacht voor de specifieke behoeften van Utrecht. Dat begint met een stad waar het veilig voor mensen is om te wonen. Het nieuwe kabinet geeft fors meer geld uit aan veiligheid. Er komen meer agenten in de wijk. Ook komt er een experiment met buurtrechters in de wijk, die laagdrempelig geschillen tussen mensen gaan oplossen.”

 Concrete voorstellen van Bruins Slot over vrijwilligerswerk komen ook terug in het regeerakkoord. Vorig jaar schreef zij een eigen initiatiefvoorstel om verenigingen en vrijwilligers te helpen en dat wordt nu in beleid omgezet:

“Een sterke stad is ook een plek, waar mensen de mogelijkheid krijgen om mee te doen. Dat betekent dat mantelzorgers meer ondersteuning krijgen. In het regeerakkoord is er ook veel aandacht voor vrijwilligers, waar ik mij de afgelopen jaren hard voor gemaakt heb. Zo gaat de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog. Goed nieuws dus voor bijvoorbeeld sportverenigingen. Ook wordt de aanvraag van een verklaring omtrent gedrag gratis voor vrijwilligers die werken met kwetsbare ouderen en gehandicapten. Voor het werken met kinderen geldt deze gratis VOG nu al.”

De bereikbaarheid van Utrecht is in toenemende mate een probleem. Dat betekent dat er zekerheid wordt gegeven over de verbreding van de A27, maar er komen de nodige natuurcompenserende maatregelen. Ook gaat het kabinet aan de slag met de Noordelijke Randweg. De coalitie trekt ook extra geld uit voor monumentenzorg: in een oude stad als Utrecht is dat bijzonder welkom.

Lokaal effect
Sander van Waveren is blij met de duidelijkheid die het akkoord op een aantal punten biedt. De aandacht voor banen en meer woningen is voor Utrecht van groot belang. De extra middelen voor mobiliteit en nieuwe wegen in het coalitieakkoord zijn nog niet verdeeld. De gemeenteraad nam eerder dit jaar een voorstel van het CDA aan om €19 miljoen extra uit te trekken voor de Noordelijke Randweg, het is de opdracht aan de wethouder om ook bij andere overheden de noodzakelijke bijdrage los te onderhandelen. Het extra budget in Den Haag biedt hier kansen voor.

Ook op andere detailonderwerpen geeft het akkoord duidelijkheid voor Utrecht. Zo blijft de deur gesloten voor het bijstandsexperiment dat de gemeente Utrecht wilde uitvoeren:

“De Haagse coalitie zegt terecht: Utrecht moet eerst maatregelen nemen die zorgen dat mensen echt aan de slag komen, voordat er nieuwe experimenten worden doorgevoerd. Met het oplopende aantal bijstandsuitkeringen en de achterblijvende werkgelegenheid in Utrecht geeft dat zekerheid over de koers die we moeten varen.”

Het experiment met legale wiet van een staatskwekerij had van Van Waveren niet gehoeven, maar hij gelooft ook niet dat het veel verschil zal maken:

“De Utrechtse wethouder probeerde afgelopen jaren al experimenten op te zetten. Die liepen vooral vast op gebruikers en coffeeshops die niet mee wilden werken. Dat zal nu ook wel weer het geval zijn. Wat mij betreft steken we er vanuit Utrecht in ieder geval geen extra tijd en geld in.”

 

Reacties gesloten.