Terugblik op politiek café met Ernst Hirsch Ballin

Maandagavond kwamen we in de sociëteit van SSR-NU bijeen voor een lezing van oud-minister Ernst Hirsch Ballin, over burgerschap, de rol van minderheden en de taak van het CDA in het huidige politieke klimaat. Een boeiende avond met veel ruimte voor discussie. 

Zo wees Hirsch Ballin op het gevaar van gewenning van een manier van omgaan met medeburgers. Vooral in het woordgebruik moeten we volgens hem oppassen om het aanpakken van daadwerkelijke problemen in te ruilen voor de aanpak van mensen. In dat verband gebruikte hij de polarisatie die inherent is aan het onderscheid tussen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’. Een etiquettering die de blik op de daadwerkelijke problematiek volgens hem vertroebeld en niet bijdraagt aan de oplossingen daarvan. Ook hamerde hij op het belang van participatie, over de grenzen van culturele en/of levensbeschouwelijke meningsverschillen heen.

Op het eind van de avond dacht hij, aan de hand van stellingen uit het verkiezingsprogramma van het CDA-Utrecht, mee over de mogelijke concrete implicaties hiervan. Het was een leerzame avond, waarvan de bagage zeker meegenomen zal worden in de toekomst!

Reacties gesloten.