30 januari 2014
door Petra
Reageren uitgeschakeld

CDA: voorkom dat sportverenigingen door betalingsproblemen omvallen

voetbal_Flickr_Nikontino_by_20Het CDA is ongerust over de financiële positie van een aantal sportverenigingen in Utrecht. Daarom stelde het CDA samen met de PvdA schriftelijke vragen. Raadslid Eiko Smid: “in deze tijd hebben sportverenigingen, met name buitensportverenigingen, het niet altijd makkelijk. Het CDA wil bij de wethouder Spigt erop aandringen het maximale te doen om te voorkomen dat sportverenigingen door betalingsproblemen omvallen.”

Lees verder →

28 januari 2014
door Petra
Reageren uitgeschakeld

Bert Bukman (kandidaat nr. 7) over experimenten met wietteelt

Cannabis_wietteelt_Flickr_Drome_by_nc_nd_20Het was een bericht dat me verbaasde: de landelijke PvdA wil experimenten toestaan met legale wietteelt. Tweede Kamerlid Marith Rebel heeft minister Opstelten daartoe in een kranteninterview opgeroepen, aldus de redactie van RTV Utrecht. De redactie voegt hieraan toe dat dit voorstel aansluit bij plannen van het Utrechtse gemeentebestuur om een ‘wietclub’ toe te staan legaal hennepplanten te kweken.

Mij lijkt dit een heel slecht idee.

Lees verder →

27 januari 2014
door Petra
Reageren uitgeschakeld

Meer duidelijkheid gewenst over invulling compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten in Utrecht

rolstoel_Flickr_MarjonLukje_by_nc_nd_20Eind 2013 stelde het CDA schriftelijke vragen over de compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De regering wil diverse inkomensregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afschaffen. Dit kan een forse invloed hebben op hun financiële situatie. Tegelijk ontvangen gemeenten straks middelen om dit (deels) op te vangen. Het college geeft in de beantwoording op onze vragen aan dat er nog weinig duidelijk is.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren: “We zijn niet veel wijzer geworden van deze antwoorden over de invulling van de compensatieregeling en dat stemt ons somber. Het CDA houdt vinger aan de pols. We willen de gevolgen van afschaffing van de compensatieregelingen voor deze groepen in beeld brengen.”

Lees verder →