15 december 2015
door Doena ten Hoor
Reacties staat uit voor CDA woedend over gebrekkige cijfers in verkeersplannen

CDA woedend over gebrekkige cijfers in verkeersplannen

Fractievoorzitter CDA Utrecht Sander van WaverenUit nieuwe berekeningen blijkt dat de verkeerseffecten van het nieuwe verkeersbeleidsplan van het college van B&W te positief worden voorgesteld. Het CDA liet de plannen doorrekenen door de ambtenaren van de gemeente. Daaruit blijkt dat het college bij de berekeningen voor het Westplein bewust niet het groeiscenario van 400.000 inwoners weergeeft, waar het elders in de stukken wel vanuit gaat. Ook blijkt dat het nieuwe verkeersplan, waar zeker €100 miljoen extra voor nodig is, alleen op de Waterlinieweg een substantiële vermindering van het aantal auto’s veroorzaakt. Lees verder →

10 december 2015
door Doena ten Hoor
Reacties staat uit voor CDA: Armoedeaanpak krijgt voordeel van de twijfel

CDA: Armoedeaanpak krijgt voordeel van de twijfel

Raadslid CDA Utrecht Marloes MetaalHoewel het CDA-Utrecht vraagtekens heeft bij de voorgestelde nieuwe armoedeaanpak, heeft zij deze week ingestemd met het voorstel. Het nieuwe armoedebeleid zet flink in op preventie van schulden, op begeleiding door ervaringsdeskundigen en op ondersteuning van kinderen en jongeren in armoede, dat vindt het CDA een goede zaak. Veel van de plannen zijn echter nog niet concreet uitgewerkt. In oktober komend jaar worden de resultaten van de pilot in de gemeenteraad besproken. Lees verder →

10 december 2015
door Doena ten Hoor
Reacties staat uit voor Utrechts kamerlid op de bres voor vrijwilligers

Utrechts kamerlid op de bres voor vrijwilligers

csm_foto_Hanke_Bruins_Slotpersoonlijkpagina_c32bdc5e75Het Utrechtse kamerlid Hanke Bruins Slot heeft deze week in de Tweede Kamer een initiatiefvoorstel ingediend om vrijwilligerswerk meer te ondersteunen. Zelf sport Bruins Slot bij sportvereniging Kampong in Utrecht, waar ook veel vrijwilligers actief zijn. Vrijwilligers mogen we niet voor lief nemen. Zij verdienen meer waardering en ondersteuning, daarom heeft het CDA een initiatiefnota opgesteld met concrete voorstellen om vrijwilligerswerk te stimuleren. De kern van haar nota is waardering en minder regels voor vrijwilligers. Lees verder →

26 november 2015
door Doena ten Hoor
Reacties staat uit voor Leefbare stad door nieuwe regels splitsen/omzetten

Leefbare stad door nieuwe regels splitsen/omzetten

CDA-Utrecht logo nieuw

CDA-Utrecht is tevreden met de nieuwe, striktere regels voor het splitsen en omzetten van woningen in Utrecht. Het is een verbetering voor de leefbaarheid van diverse buurten in de stad. De CDA fractie heeft hier in het verleden vaak aandacht voor gevraagd en is zeer verheugd dat diverse aangedragen voorstellen in het plan zijn verwerkt. Lees verder →

26 november 2015
door Doena ten Hoor
Reacties staat uit voor CDA: mijlpaal voor Utrecht, verplichte erfpacht afgeschaft!

CDA: mijlpaal voor Utrecht, verplichte erfpacht afgeschaft!

Raadslid CDA Utrecht Bert-Jan BrussaardCDA Utrecht is blij dat de verplichte erfpacht voor bestaande woningen is afgeschaft. In het verleden pleitte de CDA fractie meerdere malen voor het afschaffen van verplichte erfpacht bij alle typen woningen. In januari werd erfpacht bij nieuwbouw al afgeschaft, vandaag steunde het CDA het voorstel om verplichte erfpacht volledig af te schaffen. Woningeigenaren in Utrecht krijgen vanaf nu de mogelijkheid om grond onder hun woning om te zetten naar vol eigendom. Lees verder →