Ook Tweede Kamer roept om akkoord financiering NRU

De Tweede Kamer heeft zojuist een motie aangenomen, waarin het kabinet wordt opgeroepen om zo snel mogelijk met gemeente en provincie tot een akkoord te komen over de noodzakelijke investeringen voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU).

De motie werd ingediend door de vier landelijke coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, CU), waarmee een duidelijk signaal werd afgegeven. Bewoners van Overvecht hebben onlangs nog een petitie aan de Tweede Kamerleden aangeboden met een oproep om alle drie de kruisingen verdiept aan te leggen.

CDA-Tweede Kamerlid Maurits von Martels is mede-indiener van de motie:

“De NRU zorgt voor betere verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en schonere lucht. Het is belangrijk dat de ontbrekende schakels in het wegennet worden opgepakt. Daarom roepen wij de minister op om snel met de gemeente en de provincie om de tafel te gaan!”

Belang van samenwerking

Eerder dit jaar trokken de gemeente Utrecht en de Provincie al extra middelen uit om de kruisingen verdiept aan te leggen. CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad Sander van Waveren diende dit voorjaar het voorstel in waarmee op de gemeentelijke begroting €19 miljoen voor de NRU beschikbaar kwam. Hij woont zelf in Overvecht, de wijk waar de NRU langsloopt, en weet hoe het onderwerp leeft onder inwoners:

“Overvecht zit niet te wachten op metershoge fly-overs langs de woonwijk, dat gaat teveel ten koste van de leefbaarheid. In de gemeenteraad hebben we een eerste stap gezet dit voorjaar, maar de gemeente alleen kan het hele bedrag niet opbrengen. Het is geweldig dat andere overheden nu ook de handschoen oppakken.”

Reacties gesloten.