Meer middeldure huurwoningen voor gezinnen en starters door CDA

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is vandaag het Actieplan Middenhuur vastgesteld. Het Actieplan Middenhuur, dat is ontstaan na een CDA-motie, moet het tekort aan middeldure huurwoningen in Utrecht oplossen. Het CDA is blij dat de motie nu een concrete uitwerking heeft gekregen.  

Tekort aan middeldure huurwoningen
Stellen die net begonnen zijn met werken en gezinnen met kinderen die graag in Utrecht willen blijven wonen, kunnen geen geschikte huurwoning vinden. In Utrecht bedraagt het tekort van middeldure huurwoningen (huurprijs tussen de 710 en 950 euro per maand) 250-1250 woningen per jaar, terwijl de vraag tot en met 2024 zelfs 1500-2500 woningen per jaar bedraagt.
 
Helder beleid nodig
In Utrecht werden voor de middeldure huur bestemde woningen al snel veel duurder verhuurd. Om deze reden heeft de CDA-fractie op 10 november 2016 een motie ingediend om beleid te maken om voor een langere termijn afspraken te maken over o.a. de prijzen en de beschikbaarheid van middeldure huurwoningen.

Bert-Jan Brussaard (CDA): ‘Er is in Utrecht een groot tekort aan middeldure huurwoningen. Doordat we als stad de spelregels voor projectontwikkelaars duidelijker vastleggen, kunnen meer jonge gezinnen in Utrecht blijven wonen. Daar zijn we heel blij mee.’
 

Meerderheid gemeenteraad voor aanpassingen
Tijdens de raadsvergadering heeft het CDA vandaag enkele amendementen ingediend om te zorgen dat er balans blijft in de plannen van het college. Zo was er een meerderheid van de gemeenteraad voor het ruimte bieden aan extra kwaliteits- en duurzaamheidsambities van marktpartijen en meer investeringsruimte zodat meer middeldure huurwoningen in de stad worden gerealiseerd.

Bert-Jan Brussaard (CDA): ‘Het Actieplan is na de wijzigingen van de raad echt beter geworden. Ik ben er trots op dat er na de CDA-motie nu een gebalanceerd Actieplan is vastgesteld, waarmee we zorgen dat er écht meer middeldure huurwoningen voor gezinnen en starters beschikbaar komen!

Reacties gesloten.