Méér maatwerk en méér budget voor huishoudelijke hulp

Utrecht krijgt meer maatwerk bij huishoudelijke hulp. Het CDA pleitte sinds het ingaan van de Wmo2015 voor een verbetering van huishoudelijke hulp. In de nieuwe regels werd zwaar gekort op het aantal uren hulp dat kwetsbare mensen kregen. Vandaag stemde de gemeenteraad in met het Rekenkamerrapport dat voor meer maatwerk en meer budget pleitte.

Huishoudelijke hulp wordt verbeterd
Met het ingaan van de Wmo2015 voerde de gemeente een fikse korting door in de hulp bij huishouding. Veel mensen verloren enkele uren hulp per week, en de indicatie werd niet altijd zorgvuldig uitgevoerd. De Utrechtse Rekenkamer heeft uiteindelijk op verzoek van onder andere het CDA een onderzoek uitgevoerd naar de hulp. Hieruit bleek dat een schoon huis met de gegeven hulp niet altijd gegarandeerd kon worden, en dat de eigen kracht van mensen om extra hulp te regelen kleiner was dan de gemeente aannam. Op basis van dit rapport heeft de gemeente een heel aantal verbetermaatregelen aangekondigd. Het standaard aantal uren gaat omhoog, er komt meer maatwerk bij bijzondere omstandigheden, er zullen persoonlijke indicaties gevoerd worden en de informatievoorziening wordt verbeterd. Ook kan achterstallig onderhoud worden aangepakt.

Marloes Metaal (Raadslid): “Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Het College heeft uiteindelijk ook ingezien dat deze hulp bij huishouding gewoon op orde moet zijn. Een schoon huis zorgt dat mensen niet verloederen en er worden zwaardere vormen van hulp mee voorkomen.”

Helder signaal: huishoudelijke hulp was ondermaats
Het CDA-Utrecht vroeg vanaf het begin aandacht voor de sterk versoberde regeling voor huishoudelijke hulp. De conclusies van de Utrechtse Rekenkamer bevestigden dat Utrecht onvoldoende maatwerk toepaste en onnodig had bezuinigd bij huishoudelijke hulp.

Metaal: ‘Wij pleitten al vanaf het begin voor een betere regeling en een minder forse bezuiniging. Hopelijk komt er nu rust voor cliënten en thuiszorgmedewerkers.’

Reacties gesloten.