Meer inzet nodig bij verwijdering Utrechtse asbestdaken

Wethouder weigert extra actie te ondernemen

Het Utrechtse college moet zich meer inzetten voor de sanering van Utrechtse asbestdaken. De huidige inzet van het College is namelijk veel te weinig om Utrecht 1 januari 2024 asbestvrij te maken. Bert-Jan Brussaard riep het college hier vandaag in de commissievergadering van de Voorjaarsnota toe op.

Gemeente moet zelf goede voorbeeld geven

1 januari 2024 moeten alle daken asbestvrij zijn in Utrecht. Dat bepaalt regelgeving van het Rijk. De gemeente Utrecht moet dit asbestverbod vanaf 1 januari 2024 handhaven, waarbij de kosten op 1,7 miljoen per jaar worden geschat. De huidige inzet van €500.000,- van het College om bewoners alleen te informeren met het asbestverbod is veel te weinig om de doelstelling van 2024 te halen. Het CDA vindt het verstandig als het college in eerste instantie vooral focust op het saneren van de 17 eigen asbestdaken.

Lobby nodig in Den Haag

Het CDA wil ook dat het College gaat lobbyen bij het Rijk omdat het met de huidige middelen en inzet onhaalbaar lijkt om Utrecht in 2024 asbestvrij te krijgen. Deze inzet is belangrijk omdat er grote gezondheidsrisico’s kleven aan de aanwezigheid van asbestdaken. Daarnaast mogen inwoners niet het slachtoffer worden van prijsopdrijvende effecten vanwege de naderende deadline.

Bert-Jan Brussaard (CDA): ”Het College gaat met deze plannen de doelstelling om Utrecht asbestvrij te krijgen nooit tijdig halen. Daarom moet het College nú extra maatregelen gaan nemen. Het goede voorbeeld geven én ondersteuning vragen bij het Rijk is keihard nodig.”

Reacties gesloten.