Inbreng Bert-Jan Brussaard bij spoeddebat over verkoop flats Kanaleneiland

Vandaag vond er in de gemeenteraad een spoeddebat plaats over de verkoop van 252 flats aan internationale vastgoedbeleggers. Bert-Jan Brussaard van CDA Utrecht riep de gemeenteraad tijdens dit debat op om zich bij de feiten te houden. Tijdens het spoeddebat was dit zijn inbreng:

Feitenvrije sfeer:
‘’Voorzitter, allereerst wil ik zeggen dat ik hier met enige ongemakkelijkheid sta. In de 4 jaar dat ik hier nu rondloop heb ik niet eerder zo’n ‘feitenvrije sfeer’ meegemaakt. De feiten deden er de afgelopen 2 weken namelijk lang niet altijd toe. Het frame is immers zo lekker: ’23 miljoen euro verlies aan Qatar en Wallstreet, over de rug van sociale huurders én een SP-wethouder die geen hand uitstak’.

Voorzitter, de verkiezingen komen eraan en dat zullen we weten… En wie roerden zich het hardst en daarbij ook te vaak feitenvrij? De partijen die, gezien hun achtergrond, het meest blij zouden moeten zijn met de groei van het aantal sociale huurwoningen in Utrecht. Voorzitter, je mag dit college misschien niet pruimen (het is ook niet mijn college/coalitie), je mag ’s morgens ook schrikken als je kop in het AD van 20 januari leest. Maar voorzitter, hou je bij de feiten, doe onderzoek en reflecteer op eigen politiek handelen, juist bij een technisch dossier als deze met een lange historie.

Gemengde wijken:
Met het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) in 2006 tussen de corporaties, gemeente Utrecht en Heymans is contractueel vastgelegd dat er Kanaleneiland sociale huurwoningen zouden verdwijnen en duurdere woningen zouden terugkomen. Juist omdat Kanaleneiland, net als Overvecht, te eenzijdig is opgebouwd met een te hoog percentage sociale huurwoningen. Hiermee zou een gemengde wijk moeten ontstaan.

Voorzitter, het CDA is en blijft van mening dat het goed is voor Kanaleneiland en Overvecht als het een meer gevarieerde bevolkingssamenstelling krijgt. Dat is goed voor deze wijken en goed voor de inwoners daarvan en hun kansen op bijvoorbeeld scholen en de arbeidsmarkt. De doelstelling van de SOK onderschrijven wij dus nog altijd. We kunnen ook constateren dat dit in Kanaleneiland ook steeds beter lijkt te lukken. Nu Overvecht nog…

Financiële kwestie:
We kunnen vaststellen dat van gratis grond weggeven geen sprake was. Er is namelijk grond teruggekregen door de corporaties toen ze deze flats voor 0 euro inbrachten in de GEM. Feitelijk was sprake van een ruil (helemaal niet ongebruikelijk overigens). En ook toen de GEM de flats verkocht, lag er een taxatierapport en is meer gekregen dan getaxeerd is.

Ook was er geen sprake meer van sociale huurwoningen: ze waren al onttrokken aan de sociale voorraad en ze waren rijp voor de sloop. Voorzitter, daarnaast was het crisistijd, wilde de GEM de woningen van de balans af en was Aventicum de enige koper (die, zoals gezegd, ook nog eens meer wilde betalen dan getaxeerd). Aventicum nam een flink risico en heeft waarschijnlijk ook een riante winst gepakt (al weten we niet hoeveel omdat we de renovatiekosten niet kennen en de verkoop in een groter pakket zat). De 23 miljoen is dus een aanname (en wel een hele riante aanname).

Toestand woningen:
Voorzitter, we hoorden ook over gebreken bij de betreffende woningen. Onderhoudsgebreken zijn helaas van alle dag. De wetgever heeft hele effectieve mogelijkheden bedacht om verhuurders aan te pakken die onderhoud onvoldoende verrichten. Ik heb er zelf ervaring mee gehad tijdens mijn studententijd. Enorm effectieve maatregelen is mijn ervaring omdat een verhuurder wel gaat lopen als hij het voelt in de portemonnee. Voorzitter, in Utrecht hebben we het huurteam die huurders met juridisch advies bijstaat bij dit soort problemen met de verhuurder. Mijn oproep aan de wethouder is om dit actief bij de huurders in deze complexen onder de aandacht te brengen, bijv. door een huis-aan-huis brief (een beetje net als de Pvda-brief alleen dan op het goede adres gepost). Graag een toezegging van de wethouder.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. Voelt het unheimisch dat er in zo’n korte tijd veel winst is gemaakt op voormalige sociale huurwoningen? Een beetje. Anderzijds heeft deze partij een flink risico genomen (en hierbij baat gehad) en vooral geprofiteerd van de plotseling aangetrokken woningmarkt en de enorme schaarste die er is in Utrecht. Daarnaast is er veel voor teruggekomen in Kanaleneiland.

Herhaling voorkomen:
Voorzitter, in de toekomst moeten we een herhaling voorkomen. Een grote stap is daarbij mede door toedoen van het CDA gezet met het actieplan middeldure huur dat december 2017 is vastgesteld. Als stad hebben we zo grip op o.a. de hoogte van de huur, de oppervlakte. Nieuwe gevallen zijn hier dus aangebonden. Daarnaast steunen wij de motie van D66 om onderzoek te doen naar de GEM Kanaleneiland en andere PPS-constructies met de vraag: hoe houden we voldoende grip? Verder zou je volgens het CDA nog 2 dingen moeten doen: stop met de groei van het inwoneraantal van Utrecht als hoogste doel te bestempelen en stop met je blindstaren op groei door alleen inbreiding. Zo creëer je schaarste en dus oplopende prijzen (*vrijwel de hele raad steunde de Ruimtelijke Strategie Utrecht). Voorzitter, ga dus als de wiedeweerga beginnen met de voorbereiding van nieuwe woningbouwlocaties zoals Rijnenburg.’’

 

Reacties gesloten.