College levert met begroting 2018 half werk

CDA ontevreden over plannen voor komend jaar

De CDA-fractie in de Utrechtse gemeenteraad is teleurgesteld over de ontwerpbegroting voor 2018 die vandaag bekend werd. Opnieuw heeft de gemeente meer geld te besteden, doordat er meer inwoners komen, de economie aantrekt en de uitkering van de Rijksoverheid toeneemt. De CDA-fractie zal daarom komende weken voorstellen doen om echt te investeren in de samenleving.

Vandaag bracht het college van B&W de laatste begroting van deze collegeperiode naar buiten. De begroting bevat weinig verrassingen of nieuwe voorstellen. Dat is wat het CDA betreft zonde, want er is nog genoeg te doen in de stad.

CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren: “Het college lijkt er wel klaar mee te zijn voor deze periode. Daarmee laten ze belangrijke opgaven liggen: het uitwerken van een echte maatschappelijke agenda en het aanpakken van de oplopend aantal bijstandsuitkeringen bijvoorbeeld.”

 Investeren in de samenleving

In het voorjaar heeft het CDA gevraagd om extra investeringen, samen met maatschappelijke organisaties en fondsen, om de sociale cohesie in de groeiende stad te versterken. Helaas zien wij in de begroting opnieuw de al voorgenomen tekentafelgroei die op verschillende beleidsterreinen wordt ingezet.

Het CDA vindt het opmerkelijk dat het college de stad volbouwt zonder de voorzieningen mee te laten groeien. School-, sport-, vrije tijds- en horecavoorzieningen moeten meegroeien met de inwonersstijging van de stad. Ook de voorzieningen en ondersteuning van verenigingen laat te wensen over in deze begrotingsvoorstellen, terwijl zij juist een extra zetje kunnen gebruiken om bijvoorbeeld meer vrijwilligers te werven.

Sander van Waveren: “Het CDA wil werken aan een samenleving waarin mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien. Dat vraagt juist in een dynamische stad als Utrecht om extra investeringen. De plannen komen te laat en er wordt te weinig geld voor uitgetrokken.”

Korting op veiligheid is verkeerde keuze

Het CDA is teleurgesteld dat de extra investeringen in toezicht & handhaving grotendeels teruggedraaid worden. Afgelopen jaar werd een CDA-voorstel voor extra uren inzet in 2017 met brede steun aangenomen in de raad. Het college zet dat voor komend jaar niet om in structurele inzet.

Reacties gesloten.