CDA: Utrecht moet zich inzetten om gezinnen in de stad te houden

Het CDA Utrecht roept het College van Burgermeester en Wethouders op om zich meer in te zetten voor gezinnen in de stad. Deze oproep doet het CDA op basis van de uitkomsten van eigen onderzoek dat meer dan 150 reacties heeft opgeleverd van mensen uit verschillende buurten en met kinderen van verschillende leeftijden. Bij gezinnen leven er grote zorgen rondom veiligheid en de verruwing in de samenleving. Ook op het gebied van woningen voor gezinnen valt er nog veel te verbeteren.

 

Aanleiding van het onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is de zorg die het CDA Utrecht heeft over het grote aantal vertrekkende gezinnen uit Utrecht. Steden waar gezinnen vertrekken lijden daaronder, zowel in de levendigheid als economisch. Het waren altijd anekdotes of juist hele algemene cijfers van het CBS, maar nooit een goed beeld van wat ouders en gezinnen echt beweegt. Daarom wilde het CDA graag horen hoe Utrechtse ouders denken over de gezinsvriendelijkheid van de stad.

Sander van Waveren (CDA): “Gezinnen hebben een enorme meerwaarde voor de stad. Zowel economisch als maatschappelijk moeten we deze groep in de stad houden. Met hun uitgaven zijn ze voor veel winkeliers onmisbaar. Ruim 60% van de kinderen in ons onderzoek doet mee in het verenigingsleven.”

Duidelijke uitkomsten

Het onderzoek bevestigt de zorgen van het CDA. Ruim 40% van de ouders heeft overwogen om uit Utrecht weg te trekken vanwege de kinderen. In hun woonwensen geeft 89% aan de voorkeur te hebben voor een huis met een tuin. Slechts 7% kiest voor een appartement. Utrecht focust te veel op kleine appartementen, terwijl gezinnen op zoek zijn naar een betaalbaar huis met een tuin, concludeert het CDA. Andere belangrijke zaken die aangegeven werden, zijn een veilige omgeving en voorzieningen in de buurt, zoals speelplekken, scholen en sportverenigingen. Ook verkeersveiligheid is een belangrijke zorg van ouders. Die uitkomst is herkenbaar: in de bewonerspanels van de gemeente komt verkeersveiligheid als grootste zorg naar voren.

Grote zorgen over de verruwing in de samenleving en de invloed van drugs en criminaliteit

Meer dan 75% van de ouders maakt zich zorgen over de verruwing van de samenleving en de invloed daarvan op kinderen. Bijna 50% maakt zich zorgen dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komt met drugs of criminaliteit. Daarnaast laat 38% van de ouders de kinderen niet met een gerust hart buiten spelen.

Sander van Waveren (CDA): “Van deze cijfers ben ik echt geschrokken. Ouders zijn onzeker over de toekomst van hun kinderen. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veilige buurten te zorgen. Dat betekent dat we moeten investeren in veiligheid en handhaving, maar we moeten ook in buurten zelf in gesprek over hoe we op straat met elkaar omgaan.”

 Vervolgstappen

De uitkomsten van de enquête worden door het CDA gebruikt bij de begrotingsbehandeling komende weken. Zo uitte Marloes Metaal woensdag 25 oktober de zorgen over de verruwing in de samenleving en benadrukte de noodzaak voor meer fatsoen in de openbare ruimte. Op donderdag 26 oktober zal Bert-Jan Brussaard het belang van een gemengde stad benadrukken waarin er passende woningbouw moet zijn voor alle levensfasen. Sander van Waveren zal een oproep doen om de verkeersveiligheid rondom scholen, sportverenigingen en speelplaatsen te verbeter. Ook verwerkt het CDA de uitkomsten in het verkiezingsverkiezingsprogramma voor de raadsverkiezing in 2018, dat eind november wordt vastgesteld.

Reacties gesloten.