CDA Utrecht: Maak werk van tegenprestatie in de bijstand!

 Het CDA Utrecht is blij dat het voorstel over de tegenprestatie is aangenomen door de gemeenteraad. Hierdoor wordt het mogelijk om een tegenprestatie te vragen van bijstandsgerechtigden. Tegelijkertijd heeft het CDA Utrecht er weinig vertrouwen in dat het huidige College van B&W dit ook echt door zal voeren.

 Tegenprestatie moet concreet worden gemaakt

Het aannemen van het voorstel over de tegenprestatie was nodig, omdat het Utrechtse beleid niet aan de wet voldeed volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Raad van State. Het CDA Utrecht benadrukte al in 2014 dat de tegenprestatie bij een uitkering onvoldoende concreet werd gemaakt in de nota Participatie en Inkomen van de gemeente Utrecht. Dankzij de stemming van vandaag is dit duidelijker geworden: er mag een tegenprestatie gevraagd worden. Het CDA is daarom blij met de uitslag, omdat het belangrijk is dat uitkeringsgerechtigden iets zinvols kunnen doen voor zichzelf en voor anderen.

Sander van Waveren (CDA): ‘Het is goed dat het voorstel over de tegenprestatie is aangenomen door de raad vandaag. Helaas zal het college er niets mee gaan doen, terwijl de tegenprestatie een heel goed middel is om bijstandsgerechtigden te blijven betrekken bij de samenleving. Het is tijd voor verkiezingen om deze maatregel wel echt door te kunnen voeren.’

Uitvoering

Volgens het CDA Utrecht is het van groot belang om de mogelijkheid die nu is ontstaan ook echt te benutten. Het is een kans voor uitkeringsgerechtigden om weer een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Voor het CDA is dit dan ook een belangrijk onderwerp voor de komende verkiezingen. Aan de hand van het arbeidsmarktverleden, de capaciteiten en de persoonlijke situatie moet worden bepaald welke tegenprestatie geschikt is voor een persoon. Maatwerk is daarbij belangrijk. Op deze manier kan de tegenprestatie een meerwaarde vormen voor zowel de uitkeringsgerechtigden als voor de Utrechtse samenleving.

 

 

Reacties gesloten.