CDA Utrecht: Herinrichting Westelijke Stadsboulevard zet stad op slot

De herinrichting van de verkeersader door Oog-in-Al en Zuilen, waarbij inkomend verkeer aan de randen van de stad tegengehouden wordt, zal komende jaren tot flinke verkeerskundige problemen leiden. De CDA-fractie stemde daarom tegen het plan.

Westelijke stadsboulevard
Het voorstel omvat een investering van €30 miljoen in versmalling van wegen en het inzetten van doseerinstallaties, waardoor auto’s aan de randen van het gebied, in Leidsche Rijn, Overvecht en Kanaleneiland in de file komen te staan. De Westelijke Stadsboulevard loopt van het 24 Oktoberplein via Oog-in-Al en Zuilen tot aan de Vecht. Het plan werd ondanks de tegenstem van het CDA wel aangenomen door een meerderheid van de raad.

Sander van Waveren (CDA): “De verkeersplannen zullen Oog-in-Al, Zuilen en Overvecht vol zetten met files. De binnenstad wordt nog slechter bereikbaar omdat onvoldoende naar de samenhang met het stationsgebied wordt gekeken. Onbegrijpelijk dat partijen als VVD en D66 hier voor stemmen.”

Lessen leren van ‘t Goylaan
De CDA-fractie stelde in de bespreking van het plan de ervaringen op de ’t Goylaan in Hoograven centraal. Daar leidt een vergelijkbare inrichting van de weg en het tegenhouden van verkeer tot lange files op de Waterlinieweg.

Van Waveren: ”Dit voorstel voor de herinrichting van de Westelijke Stadsboulevard zal leiden tot een onbereikbare stad. Er hadden lessen getrokken kunnen worden uit de herinrichting van de ’t Goylaan, maar dat is nu niet gebeurd. Het is wachten op de problemen.”

Twee voorstellen van het CDA, die door de voltallige oppositie werden gesteund, werden door de coalitiepartijen weggestemd.
Het eerste voorstel ging over de ‘voorrangspleinen’ die op de Marnixlaan gepland zijn. Op de ’t Goyplein zijn de ervaringen nog niet bepaald positief en zijn er regelmatig aanrijdingen. Daarom wilde het CDA onderzoeken of de huidige rotondes aangepast zouden kunnen worden.
Het CDA wilde ook voorkomen dat bezuinigd zou worden op de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte. Bij ’t Goylaan bleek dat juist daar extra maatregelen nodig waren, terwijl het college bij de Westelijke Stadsboulevard een bezuiniging van bijna een half miljoen in het vooruitzicht stelt.

Bewonersinitiatief ‘Fris Alternatief’
Het CDA stemde wel voor het bewonersinitiatief ‘Fris Alternatief’. Dit plan zorgt ervoor dat de Majellaknoop een stuk eenvoudiger wordt. Het college nam dit plan zelf echter niet op in het voorstel. Het CDA is niet te spreken over deze ‘top down’ insteek die het college heeft gehanteerd bij het opstellen van deze plannen. Door de voltallige raad werd ‘Fris Alternatief’ alsnog aangenomen.

Van Waveren: ”Het is mij totaal onduidelijk waarom het college dit bewonersinitiatief zelf niet aangenomen heeft. Als burgers met zo’n goed plan komen, moet je dat steunen.”

Reacties gesloten.