CDA: Nu investeren in oplossing afvalcontainers

Bewoners dupe van tekortschieten College

Utrecht kent teveel overvolle ondergrondse afvalcontainers. Dit kan niet langer. Om de technische problemen tijdelijk op te vangen is nú meer inzet nodig. Afval moet sneller worden opgehaald en de containers sneller gerepareerd. Dat zei CDA-fractievoorzitter Sander van Waveren vandaag in de Utrechtse raadscommissie.

Investeer in vaker ophalen afvalcontainers

Het Nieuwe Inzamelen, waarbij meer afval met ondergrondse containers wordt ingezameld, is nog in een beginstadium. Het CDA ziet het voordeel om niet afhankelijk te zijn van één ophaaldag per week, maar zelf te kunnen kiezen wanneer je vuilnis weg wil gooien. Maar het nieuwe systeem van ondergrondse containers moet het de bewoners wel makkelijker maken. Nu zijn de containerlocaties te vaak kapot, overvol of vervuild. Hierdoor lopen bewoners te vaak voor niets naar het afvalpunt. Dit draagt bovendien niet bij aan het vertrouwen in het nieuwe systeem van de gemeente.

 Sander van Waveren(CDA): “De bewoners betalen nu de rekening van falend systeem. Dit kan niet. Het College moet zorgen dat er extra ophaalmomenten komen en dat kapotte containers sneller gerepareerd worden.”

 Wethouder gaat geen extra actie ondernemen

De wethouder gaf aan in zijn reactie aan dat hij geen extra geld uit wil uittrekken om dit probleem aan te pakken, maar erop vertrouwt dat de huidige aanpak voldoende gaat zijn. Het CDA betreurt dit, omdat bewoners nu achterblijven met een falend afvalsysteem en daar voorlopig weinig verbetering in zullen zien. Bij het slotdebat over Voorjaarsnota, later deze maand, zal het CDA daarom een voorstel doen om alsnog extra maatregelen te nemen.

Sander van Waveren(CDA): “De wethouder kiest ervoor dezelfde weg verder te gaan. Dat is een verkeerde keuze. Als er niks gebeurt blijven bewoners de komende tijd zitten met slecht werkende en overvolle containers.”

Reacties gesloten.