CDA blijft zich inzetten voor sportverenigingen

Afgelopen week was een sportieve week voor de CDA-fractie. Donderdagavond stonden er twee sportonderwerpen op de agenda van de raadscommissie en zaterdag bezocht het CDA verschillende sportverenigingen in Utrecht.

Aandacht voor de belangen van sportverenigingen
Donderdag werden er twee sportonderwerpen besproken in de commissie: roeien op het Merwedekanaal en het samenvoegen van Vereniging Sport Utrecht (VSU) en Harten voor Sport tot één sportorganisatie. Standpunt van het CDA hierbij was dat er aandacht moet zijn voor de belangen van sportverenigingen. Voor roeien betekent dat dat het belangrijk is dat roeien op het Merwerdekanaal mogelijk blijft. Realiteit is echter wel dat het steeds drukker wordt op het kanaal. Er moet daarom worden geïnvesteerd in een alternatieve roeilocatie, zoals bijvoorbeeld Rijnenburg. Ook moet er kritisch worden gekeken naar het aantal bij te bouwen bruggen over het Merwedekanaal.

Voor de nieuwe sportorganisatie betekent dit dat het behartigen van belangen voor sportverenigingen een belangrijke taak is. Tijdens de vorige commissiebehandeling over de samenvoeging van VSU en Harten voor Sport heeft het CDA er op aangedrongen dat belangenbehartiging voor sportverenigingen een van de uitgangspunten moet worden van deze nieuwe sportorganisatie. In het eerste voorstel was deze rol namelijk bijna geheel verdwenen. Wij zijn dan ook erg blij dat de wethouder zijn belofte is nagekomen en dat belangenbehartiging voor sportverenigingen in de nieuwe nota van uitgangspunten een prominente plek heeft gekregen.

Larissa Exalto (CDA): ‘Sportverenigingen zijn van grote maatschappelijke meerwaarde en daarom vinden wij het van groot belang dat er een goede belangenbehartiger voor hen is.’

Weten wat er speelt bij sportverenigingen

Om aandacht te kunnen hebben voor de belangen van sportverenigingen, moet men weten wat er speelt. Fractievoorzitter Sander van Waveren en fractievolger/woordvoerder Sport Larissa Exalto hebben daarom een drietal sportverenigingen bezocht. Hier hoorden zij meer over hun activiteiten en wat de gemeente kan doen om verenigingen nog beter te ondersteunen en faciliteren.

De eerste stop was Kempo vereniging Shaolin Chuan-Fa in Lunetten. Deze vechtkunstvereniging traint sinds een tijdje niet alleen in de zaal, maar ook lekker buiten. Dit is een ontwikkeling waar de gemeente mee aan de slag moet: de openbare ruimte wordt steeds intensiever gebruikt. De volgende stop was Sportpark Marco van Basten. Het bestuur van PVC voetbal vertelde over de belangrijke maatschappelijke rol die de vereniging vervult in de buurt, de wachtlijst die er helaas is en de grote behoefte aan een extra kunstgrasveld om dit probleem op te kunnen lossen. De laatste stop was bij tafeltennisvereniging SVE in Overvecht. Deze vereniging heeft het afgelopen jaar een explosieve ledengroei van 25% weten te realiseren door actieve social media campagnes en door het aanboren van nieuwe doelgroepen (ouderen en mensen met een beperking).

Larissa Exalto (CDA): Het was voor de CDA fractie inspirerend om bij deze mooie verenigingen te gast te zijn. De betrokkenheid van alle vrijwilligers bij sportverenigingen is altijd iets waar we van onder de indruk zijn.

Reacties gesloten.