CDA: Aanpak polder Rijnenburg is vragen om problemen

Gemeente geeft geen duidelijkheid, inwoners en initiatiefnemers worden de dupe

De Gemeente Utrecht geeft omwonenden en initiatiefnemers bij polder Rijnenburg geen duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt bij de ontwikkeling van de polder. Hierdoor laat de gemeente de betrokkenen veel werk voor niets doen.

Het College laat initiatiefnemers en omwonenden veel moeite doen om met een plan te komen voor duurzame energieopwekking in polder Rijnenburg. Hierbij geeft de gemeente echter geen duidelijke randvoorwaarden mee waarop de plannen beoordeeld gaan worden, waardoor niet duidelijk is waar het plan aan moet voldoen. De kans dat dit plan het gaat halen wordt daarmee verkleind, en dat is zonde van het harde werk.

Daarnaast neemt het College geen verantwoordelijkheid om de participatie en verhoudingen tussen omwonenden en initiatiefnemers in goede banen te leiden. Ze laat betrokkenen aan hun lot over, waardoor het vertrouwen van betrokkenen in het proces afneemt en een eventuele uitkomst ondermijnd dreigt te worden. Het CDA wil dat het College duidelijk is over wat er wordt verwacht van initiatiefnemers en haar verantwoordelijkheid neemt in het begeleiden van initiatiefnemers en omwonenden.

Fractievoorzitter Sander van Waveren: “Ik denk dat die onduidelijkheid een gevolg is van de coalitiesamenstelling en de naderende verkiezingen. In de commissie heb ik het ook al gezegd: Groenlinks kan claimen dat er aan duurzame energie wordt gewerkt, D66 dat er een mooi proces met scenario’s en inspraak wordt gevoerd en de VVD kan zeggen dat er nog niks besloten is en dat ze niet voor zijn. In de verhoudingen in de coalitie kan ik me dat compromis ook nog voorstellen. Maar ik vind niet dat we bewoners, initiatiefnemers en grondeigenaren daarmee moeten opzadelen.”

Het CDA vindt de startnotitie met daarin de randvoorwaarden voor initiatieven in polder Rijnenburg te vaag en heeft daarom vanavond tegen deze startnotitie gestemd. Wel heeft de fractie een motie ingediend die een duidelijke en noodzakelijke randvoorwaarde toevoegt aan de Startnotitie. Deze randvoorwaarde is dat de initiatieven een plan moeten bevatten over hoe er vorm wordt gegeven aan de overgang van duurzame energieopwekking naar woningbouw. Met deze motie wilde het CDA meer duidelijkheid toevoegen aan de Startnotitie.

 

Achtergrond
De komende jaren wordt er niet gebouwd in polder Rijnenburg. De gemeente heeft bewoners en initiatiefnemers daarom de ruimte gegeven om met duurzame initiatieven voor dit landschap te komen. Zo zouden er bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen kunnen komen. De gemeenteraad staat hier welwillend tegenover en er hebben zich ook twee initiatiefnemers gemeld. De volgende stap is dat er een Startnotitie afgegeven moet worden. In deze Startnotitie staan de voorwaarden waaraan initiatieven moeten voldoen.

Vanavond stemde het CDA tegen de Startnotitie, omdat de voorwaarden die hierin geschetst worden, te vaag zijn. Zo staat er niets in over regelgeving rondom overlast van windmolens. En er wordt ook niet duidelijk genoeg verteld dat er in het plan rekening gehouden moet worden met toekomstige woningbouw in polder Rijnenburg. Dit heeft enorme impact op de (financiële) haalbaarheid van investeringen in energieprojecten. Het CDA is bang dat initiatiefnemers en bewoners heel veel moeite gaan doen om met een mooi initiatief te komen, die vervolgens niet haalbaar blijkt. Dit is zonde van het harde werk van betrokken partijen. De gemeente moet eerlijk, duidelijk en transparant zijn over wat er wel en niet zou kunnen in polder Rijnenburg.

Reacties gesloten.