Bestuursleden

Joke Kuijf-Kurver
Voorzitter
Telefoon: 06-223 72 572
voorzitter@cda-utrecht.nl
Lid sinds: 1996. Stemt CDA omdat:
– Omdat de C voor mij ook de C van Care is, zorg voor elkaar;
– De kernwaarden van het CDA goed aansluiten bij mij;
– Het CDA een partij is die haar verantwoordelijkheid neemt.
Rijk Schipper
Secretaris
Telefoon: 06-11181788
secretaris@cda-utrecht.nl
Lid sinds: 2006. Stemt CDA omdat:
– Christendemocratische politiek juist nu nodig is, als middenweg tussen staat en individu;
– Het CDA voor stabiliteit kan zorgen in een onrustige samenleving;
– Het CDA het opneemt voor middengroepen die wel wat steun kunnen gebruiken;
– De christelijke waarden bij het CDA in goede handen zijn, terwijl ook mensen van andere levensbeschouwelijke richtingen zich daarin kunnen thuis voelen.
Dries Klooster
Penningmeester
Telefoon: 030-2444077
penningmeester@cda-utrecht.nl
leden@cda-utrecht.nl
Lid sinds: 2011. Stemt CDA omdat:
– De christelijke gedachtenwereld voor mij belangrijk is en naar mijn mening politiek voeren vanuit de christelijke gedachtenwereld een grotere uitdaging is dan politiek voeren vanuit een andere gedachtenwereld;
– Ik mij herken in de kernwaarden van het CDA als ingrediënten van een nastrevenswaardige samenleving;
– Het CDA gebaseerd op het voorgaande probeert de maatschappij op een verantwoordelijke en genuanceerde manier in te richten en te besturen.
Rita Dijkstra
Bestuurslid Activiteiten
activiteiten@cda-utrecht.nl
Lid sinds: 2008. Stemt CDA omdat:
– De idealen van de partij gestoeld zijn op waarden en normen die door de jaren heen van belang gebleken en gebleven zijn;
– De partij gemeenschapszin hoog in het vaandel heeft en  begrippen als verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap een basis zijn om hieraan vorm te geven;
– De taal die gesproken wordt herkenbaar is;
– De lange termijnvisie het wint van de waan van de dag.
Simon van Keulen
Bestuurslid HRM en Politiek
Telefoon: 06-55860335
info@cda-utrecht.nl

Lid sinds: 1989. Stemt CDA omdat:

– De doelstellingen gebaseerd zijn op lang bestaande en bewezen uitgangspunten;
– Het de eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft maar steunt waar mensen dat nodig hebben;
– Er gezocht wordt naar oplossingen met anderen en niet naar tegenstellingen;
– Het een partij is die niet meedoet aan de waan van de dag.

Wim Schot
Bestuurslid Campagne
Telefoon: 06-53343351
campagne@cda-utrecht.nl
Lid sinds: 2015. Stemt CDA omdat:

– Het CDA staat voor ‘samen sterk’;
– Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving;
– Het CDA verantwoordelijkheid neemt zonder haar principes te verloochenen;
– Het CDA ruimte biedt aan (religieuze) minderheden om volwaardig onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving zonder afscheid te hoeven nemen van tradities en/of gebruiken.

Geurt Henk Spruyt
Bestuurslid Politiek en HRM
Telefoon: 06-12021241
info@cda-utrecht.nl
Lid sinds: 2009. Stemt CDA omdat:

– Het CDA staat voor een gezonde balans tussen de economie, de staat en het maatschappelijk middenveld;
– Het mensbeeld van het CDA: de mens is aangelegd op relaties met anderen;
– De kernwaarden binnen het gedachtegoed van het CDA spreken mij aan: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit.

Algemeen
info@cda-utrecht.nl
Heeft u vragen? Of wilt u iets onder de aandacht brengen? Maar weet u niet precies naar welk bestuurslid u uw bericht het beste kunt sturen? U kunt het ook naar dit mailadres sturen.
Nieuwsbrief
nieuwsbrief@cda-utrecht.nl
Stuur een mail om u aan of af te melden voor onze nieuwsbrief. U kunt ook mailen met uw suggesties en opmerkingen.