Algemene Ledenvergadering

Kaart onbeschikbaar

Wanneer

29 nov 2017
19:30 - 22:00

Locatie

Boerderij De Hoef


Op woensdag 29 november vindt de tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar plaats. De bijeenkomst staat in het teken van de verkiezingen voor de gemeenteraad. De belangrijkste agendapunten zijn het vaststellen van het verkiezingsprogramma en van de kandidatenlijst.

Locatie van de ALV is de monumentale boerderij De Hoef in Leidsche Rijn.

De stukken voor de vergadering worden per mail aan de leden toegezonden. Heeft u ze ten onrechte niet ontvangen? Neem dan contact op via cda@utrecht.nl

1. Opening; vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Vaststellen concept verslag ALV 5 juli 2017
4. Begroting 2018
5. Vaststelling Verkiezingsprogramma GR18, inclusief eventuele amendementen
6. Behandeling Advieslijst Bestuur, inclusief eventuele stemmingen
7. Dankwoord van de Voorzitter van het Bestuur aan de commissies
8. Rondvraag
9. Sluiting

Aansluitend is er een borrel.

Reacties gesloten.